จัดฟันเสร็จก่อนกำหนด ทำไมต้องจ่ายเพิ่ม

faq-04

Q : หนูจัดฟันแล้วฟันเข้าที่ก่อนกำหนด คำนาณได้ 24,000 บาท ประมาน 2 ปี และเดือนที่แล้วคุณหมอบอกว่าเดือนนี้หนูได้ใส่รีเทนเนอร์แล้ว แต่คุณหมอบอกเพิ่มมาว่าหนูต้องจ่ายอีก 10,000 นึง ซึ่งหนูงงมากว่าทำไมต้องจ่ายเพิ่มทั้งที่หนูจ่ายครบทุกเดือนแล้วฟันหนูก็เข้าที่แล้ว

A : น่าจะเป็นราคาที่ตกลงกันแต่แรกครับ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดฟันทั้งหมด 34,000 บาท ถึงเราจะจัดเสร็จเร็วก็ยังต้องจ่ายให้ครบครับ (กรณีของผมคือจัดฟันเสร็จช้าเกินกว่าที่กำหนด เค้าก็ไม่ได้เก็บเพิ่ม เพราะจ่ายครบตามที่ตกลงกันแต่แรกแล้วครับ)